Byggtrappan Horisont är och förblir ett mycket uppskattat hjälpmedel på bygget! Genom åren har vi utvecklat flera produkter i samma anda som byggtrappan och erbjuder nu ett komplett sortiment med trappor, steg och bodetableringsprodukter - alltid varmgalvaniserat och halksäkert i sträckmetall.

Horisont byggtrappa

Byggtrappan Horisont är ett uppskattat hjälpmedel för rationellt byggande och ökad säkerhet! Några av dess många användningsområden är byggen och bodar, slänter och schaktgropar, industrier och anläggningar (tillfälligt och

permanent) och inte minst krossverk och mobila maskiner. Läs mer om historian kring Horisont här.
  1. De ledbara stegen är alltid i våg oavsett hur trappan lutar.
  2. Halkfria steg av grovmaskig sträckmetall förhindrar halkolyckor.
  3. Skarvbart räcke med mellanliggare kan monteras på valfri sida eller på båda sidor.
  4. Spetsade sidostycken hindrar glidning på underlaget.
  5. Kan skarvas obegränsat.n Enkel skarvanordning och hål för stöd vid högre höjder än 3,5 m.
  6. Spärranordning låser trappan i önskad lutningsvinkel.

Horisontsteget - den flexibla byggtrappan

Horisontsteget är lätt att montera (endast första steget behöver vägas/mätas in, resterande steg “klossas” ihop med föregående). Den har en halksäker konstruktion av sträckmetall och är renoveringsbar. Horisontsteget är stapelbara upp till 100st per EUR-pall (HP100 & HP101). Den flexibla byggtrappan Horisontsteget finns i steg med fast konsoll och steg med ställbar konsoll.

 

Produktkatalog trappor, steg och bodetablering

Produktkatalog trappor, steg och bodetablering

FÖRSÄLJNING

Kontakta gärna någon av våra trevliga säljare!

Magnus

Magnus
Ståhl

Tel: +46 (0)70-607 27 11
magnus.stahl@horisontsafety.se

Peter

Peter
Karsbo

Tel: +46 (0)70-573 66 46
peter.karsbo@horisontsafety.se

Byggsäkerhet sedan 1966